مقاله بررسي آمار و نمونه گيري آماري – مدرسان :: مرجع مقالات,پایان نامه دانشجویی,پروژه دانشجویی,تحقیق دانشجویی,طرح های توجیهی

مقاله بررسی آمار و نمونه گیری آماری

گاهی ممکن است جامعه ها یکدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشکیل  شده باشند.  یعنی جامعه را می‌توان به چند جزو تقسیم کرد،‌ به طور  که افراد داخل  هر بخش،‌ بسیار به هم نزدیک باشند ولی این بخشها با  هم تفاوت بسیار دارند.

هر یک از این بخشها را یک «طبقه»  می‌نامند. برای مثال در مطالعه وضع  درآمد خانوارها،‌ با چنین شرایطی روبه رو هستیم . که در بعضی از خانوارها یک دست و همگن نیستند و  برای بعضی آنها ممکن است درآمد  حدود پانصدهزار ریال در ماه خیلی دور از انتظار باشد و حال ممکن است درآمد بعضی افراد به راحتی از پنج میلیون ریال تجاوز کند.  با این شرایط،‌ممکن است جامعه را به طبقات با درآمد کم، ‌درآمد متوسط و درآمد  بالا تقسیم کنیم.  در این شرایط  از هر طبقه،‌ یک نممونه انتخاب می‌کنیم.

 

مشخصات فایل مقاله

 

  • نوع فایل : Office Word
  • تعداد صفحه : ۲۲ صفحه
  • حجم فایل : ۱۶۰ کیلوبایت
  • هزینه خرید محصول : ۴۹۰۰ تومان

 

۴۹۰۰ تومان – خرید